Grupphantering (Elev/studenthantering):

Läsa in elev/gruppfiler
1. Välj menyn Verktyg och klicka på Grupphantering och Läs in Ny elevfil.  2. Ladda upp filen med elevuppgifter/grupperna från din dator. Filen skall va...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:08 E.M.
Lägga till elev/student till befintlig grupp
1. Välj Verktyg på menyraden. 2. Välj Grupphantering/Lägg till ny elev. 3. Skriv in personnumret samt övrig information och klicka på Nästa steg. ...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:11 E.M.
Flytta till grupp eller ta bort elev/student från grupp
1. Välj Verktyg i menyraden. 2. Välj Grupphantering/Grupphantering. 3. Välj aktuell Grupp och klicka på pilen till höger. 4. Klicka på Hantera m...
Mån, 24 aug., 2020 vid 4:14 E.M.
Inaktivera en grupp
1. Välj Grupphantering/Grupphantering i menyraden. 2. Välj aktuell grupp och klicka på pilen till höger om gruppen. 3. Klicka på Hantera grupp 4...
Mån, 24 aug., 2020 vid 4:15 E.M.
Ta bort en grupp
Se först till att gruppen inte är kopplad till någon aktiv praktikperiod (meny för gruppkoppling). När gruppen är bortkopplad från praktikperioden följ ned...
Ons, 16 aug., 2023 vid 11:15 F.M.
Koppla grupper till rätt praktikperiod
Gruppen behöver vara kopplad till en praktikperiod för att eleverna/studenterna ska kunna se vilka praktikplatser som erbjuds för aktuell praktikperiod och ...
Ons, 16 aug., 2023 vid 11:20 F.M.
Lösenord till elev/studenter
För att skicka lösenord till alla elever/studenter i en grupp gör du på följande sätt: 1. Gå till meny Verktyg och välj Grupphantering, välj Grupphanter...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:11 E.M.
Jag kan inte koppla min grupp
Om du inte kan koppla din grupp kan det bero på flera orsaker; Datum för Gruppkoppling har inte startat. Den händelsen öppnas oftast i systemet 10 vecko...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:12 E.M.
Ändra/lägg till inriktning och nivå på grupp
1. Välj meny Verktyg och Grupphantering, Grupphantering 2. Välj/Sök fram gruppen du vill redigera 3. Öppna upp gruppen genom att klicka på pilen till höge...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:13 E.M.
Byta namn på grupp
För att redigera en befintlig grupp gör du enligt nedan: 1. Gå till menyraden välj verktyg -> Grupphantering -> Grupphantering. 2. Sök fram önska...
Mån, 24 aug., 2020 vid 4:14 E.M.