1. Välj meny Verktyg och Grupphantering, Grupphantering

2. Välj/Sök fram gruppen du vill redigera

3. Öppna upp gruppen genom att klicka på pilen till höger

4. Välj Hantera grupp (Kugghjulet) och Redigera grupp

5. I fliken Grunduppgifter klicka på Redigera och i boxen Inriktningar, ta bort/koppla på önskad inriktning

6. I fliken Nivå, ändra till önskad nivå (årskurs)