Gruppen behöver vara kopplad till en praktikperiod för att eleverna/studenterna ska kunna se vilka praktikplatser som erbjuds för aktuell praktikperiod och kunna söka dessa. 

Obs. för att gruppen skall kunna kopplas behöver antal kopplade elever i gruppen matcha platsbeställningen, dvs samma antal elever per nivå (årskurs) samt inriktning på programmet (inriktning gäller ej Grundskolans elever).

1. Välj Verktyg på menyraden.

2. Välj Grupphantering/Gruppkoppling. Välj År, Termin och aktuell grupp

3. Koppla gruppen till aktuell praktikperiod till höger genom att klicka på Koppla.