1. Välj menyn Verktyg och klicka på Grupphantering och Läs in Ny elevfil


2. Ladda upp filen med elevuppgifter/grupperna från din dator. Filen skall vara i Excel-format.


3. Klicka på nästa steg och följ anvisningarna.


Filen ska vara sparad som .xlsx. Filen måste innehålla kolumner med: Förnamn, Efternamn,
Personnummer, Adress, Mobilnummer, Mejladress, Gruppnamn. För- och efternamn kan stå i samma kolumn eller i separata kolumner. 

 

Filen kan INTE innehålla rader med annan information ovanför kolumnerna med elevinformation. Det betyder att text, bilder, logotyper etc. måste tas bort från filen innan den kan läsas in. Nedan visas ett exempel på en godkänd elevfil



Ange vilken Skolform eleverna tillhör. Ange även vad filen innehåller. Om du väljer med eller utan kolumnrubriker visas ett exempel på hur det ser ut. Klicka på Nästa steg.



Ange vilka kolumner praktikplatsen.se ska koppla mot i inläsningen, d.v.s. vad du vill ska läsas in på varje elev/grupp. Ex. 19990101-XXXX mot Personnummer. Vill man ha med adresser, mobiltelefonnummer mm så väljer man även detta. Välj ”läs inte in värde” om ni inte vill att det ska läsas in. Klicka på Nästa steg




Om Utbildningsenhet inte är förvald, eller för att koppla/ändra skola: klicka på Koppla utbildningsenhet och sök fram den enhet som är aktuell. Klicka på Ändra. Nu ligger gruppen på rätt utbildningsenhet.






Klicka på Nästa steg för att välja nivå (årskurs) samt program och inriktning (gäller ej för Grundskolan endast Gymnasium/Vux, Yrkeshögskola eller Universitet). 

Klicka på Nästa steg.



Kontrollera att kolumnerna stämmer med de uppgifter som ligger i respektive kolumn. 

Om något är felaktigt visas en varningstriangel till vänster. Klicka på den blå pilen för att öppna upp elevuppgifterna och ändra, det kan det vara felaktigt format på personnummer, telefonnummer eller e-post etc. Klicka på Nästa steg.


Därefter är det dags att importera filen. Klicka på Importera. Nu är filen inläst! Kolla gärna grupperna under Grupphanteringen.