1. Välj Verktyg i menyraden.


2. Välj Grupphantering/Grupphantering.


3. Välj aktuell Grupp och klicka på pilen till höger.


4. Klicka på Hantera markerade.


5. Välj Flytta markerade till...om du vill flytta elev till befintlig grupp.


6. Välj Flytta markerade till ny grupp...om du vill flytta elev/student och skapa ny grupp.


7. Välj Ta bort markerade ur grupp...om du vill ta bort en elev ur en grupp