Om du inte kan koppla din grupp kan det bero på flera orsaker;


Datum för Gruppkoppling har inte startat. Den händelsen öppnas oftast i systemet 10 veckor innan praktikstart. Du kan se vilka datum gruppkopplingen öppnar för varje praktikperiod i din tidslinje vid inloggning.


Du försöker koppla fler elever än din platsbeställning. Dvs. antalet elever i gruppen överstiger ditt platsönskemål. Du behöver antingen minska på elevantalet, och ta bort de elever som inte tillhör gruppen, alternativt öka din platsbeställning om det tillåts.


För att redigera gruppen gör du följande:


1. Välj meny Verktyg, Grupphantering, och Grupphantering

2. Sök fram gruppen du vill redigera och klicka på pilen till höger för att öppna gruppen och visa eleverna

3. Välj vilka elever du vill ta bort/flytta och välj sedan fliken i listan som heter Hantera markerade

4. Välj önskad åtgärd; Flytta markerade till en annan grupp, Flytta markerade till en ny grupp, Ta bort markerade ur grupp