För att redigera en befintlig grupp gör du enligt nedan:


1. Gå till menyraden välj verktyg -> Grupphantering -> Grupphantering.

2. Sök fram önskad grupp och klicka på pilen till höger om gruppnamnet.

3. Välj Hantera grupp ->redigera grupp.

4 .Klicka på Redigera grupp en gång till.

5. Byt namn på gruppen där det står namn och spara.