1. Välj Grupphantering/Grupphantering i menyraden.


2. Välj aktuell grupp och klicka på pilen till höger om gruppen.


3. Klicka på Hantera grupp


4. Klicka på Redigera grupp


5. Klicka på Redigera


6. Klicka på Gäller t.o.m och ange datumet då gruppen ska vara inaktiv


7. Klicka på Spara