1. Välj Verktyg på menyraden.


2. Välj Grupphantering/Lägg till ny elev.


3. Skriv in personnumret samt övrig information och klicka på Nästa steg.


4. Välj Praktikgrupp och låt bocken vara kvar i Koppla eleven till de perioder som gruppen är planerad på och som inte har startat ännu och klicka på Nästa steg.


Elev som saknar personnummer

1. Följ stegen ovan, men skriv in ett personnummer som ni själva valt. Observera att de sista 4-siffrorna ska börja med TF, exempelvis 010101-TF20. Om det gäller en elev/student med skyddat id.


1. Följ stegen ovan, men skriv in ett personnummer som ni själva valt. Observera att de sista 4-siffrorna ska börja med TF, exempelvis 010101-TF20. 


2. Namnet kan vara det som eleven heter, eller ett namn som ni kommer överens om med eleven. Övriga kolumner är inte obligatoriska.