Se först till att gruppen inte är kopplad till någon aktiv praktikperiod (meny för gruppkoppling).

När gruppen är bortkopplad från praktikperioden följ nedan steg för att ta bort gruppen:


1. Välj Verktyg i menyraden.


2. Välj Grupphantering/Grupphantering.


3. Välj aktuell Grupp och ta bort/flytta elever/studenter ur gruppen, genom att markera de elever/studenter i rutan till vänster om namnen. Klicka sedan på Hantera markerade/ta bort markerade ur grupp. 


4. När gruppen är tom, klicka på Hantera grupp/Ta bort grupp.


5. Klicka på Bekräfta genom att klicka på Ja.