Bokningshantering

Varför har elev/student ej blivit tilldelad plats
Om elev/student inte har blivit tilldelad plats, kan det bero på flera saker;  1. Eleven inte har sökt alla sina 5 platser, utan endast 1-2 platser där ...
Fre, 7 feb., 2020 vid 2:07 E.M.
Byta plats mellan elev/student
Byta platser på elever kan du endast göra så länge Platsbokningen är öppen. Så här gör du för att byta elevernas tilldelade platser:  1. Välj me...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:25 E.M.
Hur tilldelar jag plats till en annan elev/student
1. Välj meny Verktyg och Bokningshantering efter grupp. 2. Välj rätt praktikperiod och grupp. 3. Öppna elevens information om plats genom att klicka...
Tors, 12 mar., 2020 vid 1:08 E.M.
Efterboka plats
Välj meny Verktyg och Bokningshantering efter grupp.  Välj rätt praktikperiod och grupp.  Klicka på pilen till höger om elevens namn.  ...
Tors, 12 mar., 2020 vid 2:09 E.M.
Varför kan elev/studen inte söka plats?
Det kan bero på flera orsaker; 1. Skolan har inte kopplat eleverna i gruppen till en period. 2. Platsansökan har inte öppnat eller har stängt Vid ...
Tors, 12 mar., 2020 vid 2:18 E.M.
Godkänn bokning och följebrev
I Bokningshanteringen (meny Verktyg, Bokningshanering efter grupp) skall platserna markeras med Godkänn bokningar när de är fördelade och klara på respekti...
Tors, 12 mar., 2020 vid 2:31 E.M.
Redigera följebrev
Följebrevet redigeras om man vill ändra information, eller lägga till filer, innan gruppen godkänns.  Välj meny Verktyg - Bokningshantering efter grupp...
Tors, 12 mar., 2020 vid 2:44 E.M.
Det går inte att boka plats som syns som tillgänglig
Om det inte går att söka fram och tilldela/boka plats åt elev/student, kan det bero på flera orsaker; 1. Platsen erbjuds inte den årskurs som eleven/stu...
Tors, 12 mar., 2020 vid 2:55 E.M.