Bokningshanteringen (meny Verktyg, Bokningshanering efter grupp) skall platserna markeras med Godkänn bokningar när de är fördelade och klara på respektive elev. 

 

Följebrevet (som också finns i Bokningshanteringen) skall ev. redigeras och önskade filer bifogas. Det är Följebrevet som skickas till respektive arbetsplats, när bokningarna är godkända enligt givet datum. När platserna är godkända syns de som bokade i grönt i elevlistan, samt att följebrev har skickats. Om platserna inte godkänns vid angivet datum, kommer platserna inte att bokas i systemet, utan ligger kvar som tilldelade och inget meddelande skickas till verksamheterna/företagen. Då måste man efterboka platserna i Bokningshanteringen.