Om det inte går att söka fram och tilldela/boka plats åt elev/student, kan det bero på flera orsaker;


1. Platsen erbjuds inte den årskurs som eleven/studenten är kopplad till, tex. eleven går i Åk 2 på Gymnasiet eller Åk 8 på Grundskolan, men verksamheten erbjuder endast Åk 3 eller Åk 9.

2. Eleven har inte rätt inriktning för att kunna tilldelas/bokas på platsen. Tex. eleven är endast kopplad till Hemtjänst, och kan inte söka plats inom Äldreomsorg, då inriktningen saknas på eleven. (Det går att ha blandade inriktningar i en grupp). Obs. detta gäller inte Grundskolan.