Följebrevet redigeras om man vill ändra information, eller lägga till filer, innan gruppen godkänns. 


  1. Välj meny Verktyg - Bokningshantering efter grupp
  2. Välj praktikgrupp och praktikperiod
  3. Klicka på Redigera följebrev till höger om gruppen
  4. Gör eventuella ändringar
  5. Välj och bifoga eventuella filer
  6. Klicka på Förhandsvisa för att se hur följebrevet kommer se ut. Text markerat med grått hämtas från systemet. Text markerat i blått är det som är redigerbart.