Byta platser på elever kan du endast göra så länge Platsbokningen är öppen.


Så här gör du för att byta elevernas tilldelade platser: 


1. Välj meny Verktyg och Bokningshantering efter grupp.

2. Välj rätt praktikperiod och grupp. 

3. Öppna elevens information om plats. Klicka på pilen längst ut till höger.

4. Klicka på kugghjulet (symbolen)

5. För att byta plats med en annan elev, välj Byt plats i listan som visas.

6. Välj den andra eleven som skall få platsen istället på samma sätt.

7. I boxen Byt platser till höger om listan syns platsen som skall bytas.

8. Klicka sedan på elev som skall byta plats eleven från listan och välj Byt plats.

9. Båda elever har nu bytt plats.