Välj meny Verktyg och Bokningshantering efter grupp. 

  1. Välj rätt praktikperiod och grupp. 

  1. Klicka på pilen till höger om elevens namn. 

  1. Klicka på Sök ledig plats. 
  1. Välj en av platserna som dyker upp i listan genom att klicka på Lägg till i ansökan 

  1. Är eleven redan bokad på en plats, klicka på Kugghjulet i listan på eleven och avboka platsen först. 

  1. Vid efterbokning, tänk på att kontakta företaget/verksamheten först för att säkerställa de kan ta emot eleven. 

8. Eleven är nu bokad på platsen och följebrev har skickats direkt till verksamheten/företaget.