Om elev/student inte har blivit tilldelad plats, kan det bero på flera saker; 


1. Eleven inte har sökt alla sina 5 platser, utan endast 1-2 platser där det har varit många sökande.


2. Det har inte funnits tillräckligt med platser att söka.


3. Eleven har sökt platser som många andra även har sökt.

4. Eleven har missat att söka sina platser, och platsansökan har stängt.