1. Välj meny Verktyg och Bokningshantering efter grupp.


2. Välj rätt praktikperiod och grupp.


3. Öppna elevens information om plats genom att klicka till pilen längst ut till höger.


4. Klicka på kugghjulet (symbolen).


5. Välj i menyn Tilldela plats till en annan elev


6. Skriv in elevens namn i fältet Välj elev och klicka på Tilldela plats till annan elev