Mina bokningar

Jag har inte fått information från skolan om vilken elev/student som kommer
Information om vilken elev/student som kommer skickas direkt via systemet till angiven e-postadress. Har du inte fått informationen kan det bero på flera or...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:38 E.M.
Jag har inte fått bokade elever
Om du inte har fått bokad elev beror det på att det finns många platser erbjudna i systemet just den perioden. Dvs. fler platser än antal sökande elever. D...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:39 E.M.
Jag vill ändra mina erbjudna platser
1. Gå till meny Administration, välj meny Verksamheter och Platsannonser 2. I listan som visas klicka på den blå pilen till vänster om platsannonsen...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:40 E.M.
Jag behöver avboka en erbjuden plats
Om du behöver avboka en erbjuden plats åt elev/studerande tag kontakt med praktikansvarig på Utbildningen/Skolan i första hand. Informationen hittar du i fö...
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:41 E.M.
Eleven/studerande kom inte
Tag kontakt med praktikansvarig på utbildningen/skolan. Informationen hittar du i följebrevet.
Ons, 4 mar., 2020 vid 2:42 E.M.