Tag kontakt med praktikansvarig på utbildningen/skolan. Informationen hittar du i följebrevet.