Om du behöver avboka en erbjuden plats åt elev/studerande tag kontakt med praktikansvarig på Utbildningen/Skolan i första hand. Informationen hittar du i följebrevet. Meddela därefter praktikplatsen support så att vi kan ta bort platsen, efter att 

praktikansvarig på utbildningen/skolan har bokat av eleven.