Om du inte har fått bokad elev beror det på att det finns många platser erbjudna i systemet just den perioden. Dvs. fler platser än antal sökande elever.

Det finns fortfarande möjlighet att du kommer få en bokad elev, en s.k. efterbokning. I sådana fall skall praktikansvarig på utbildningen/skolan ta kontakt med er på förhand för att säkerställa att ni fortfarande kan ta emot eleven.