Det är personuppgiftsansvarig* (PuA) som fattar beslut om huruvida elever/studerande med skyddad identitet ska hanteras via systemet praktikplatsen.se eller om dessa individer hanteras vid sidan. Det finns ett alternativ i de fall det finns önskemål om att även kunna hantera elever/studerande med skyddad identitet genom IT-systemet (se instruktioner kring detta nedan). Säkerställ att hanteringen följer de riktlinjer som PuA beslutat om. Göteborgsregionen i rollen som personuppgiftsbiträde (PuB) ansvarar inte för den processen.För att registrera elever med skyddad identitet i systemet lägger man in eleverna/studenterna med ett tillfälligt personnummer, ett så kallat TF nummer. Formatet skall vara ÅÅMMDD-TF?? samt två siffror efter TF – exempel 010526-TF01. TF numret är unikt inom en region och det går inte att registrera med samma födelsedatum och TF nummer. Eleven/studenten loggar in i praktikplatsen med sitt TF nummer, eller sin registrerade e-postadress som användarnamn samt lösenord.


*PuA är en kommun, region eller utbildningsanordnare som Göteborgsregionen har samverkansavtal med för nyttjande av webb-verktyget Praktikplatsen.se