Det går enkelt att byta elevernas tilldelade platser. Det behöver man göra innan platsbokningen har stängt. 

Om man behöver byta elevernas platser efter att platsbokningen har stängt, måste man först avboka platsen, sedan efterboka den på den elev som skall ha platsen. Obs. då skickas meddelande ut till både elev och verksamhet!


1. Ta fram gruppen i meny Verktyg - Bokningshantering: Efter grupp

2. Välj den elev som skall byta plats och klicka på kugghjulet till höger i listan och välj "Byt plats"
3. Eleven som skall byta plats hamnar i Byt platser rutan längst ner till höger.4. Välj sedan den andra eleven på samma sätt som skall byta plats med eleven ovan och klicka på "Byt plats".

5. Båda eleverna och platserna hamnar nu i Byt platser boxen nedan. Klicka på Byt platser.
6. Eleverna har nu bytt platser med varandra.