För att avboka elev från sin bokade plats, tex. om platsen har tagits bort av företaget/verksamheten:


1. Välj meny Verktyg - Bokningshantering - Efter grupp

2. Välj Grupp och Praktikperiod som eleven är kopplad till

3. Välj elev i listan som visas, och klicka på pilen till höger för att se information om elevens bokade plats.

4. Klicka på kugghjulet till höger, enligt nedan bild, och välj "Avboka". Meddelande kommer skickas direkt till arbetsplatsen att eleven är avbokad, samt eleven kommer få besked om att platsen är avbokad.