För att ta fram inloggningsuppgifter till en grupp gör du enligt följande:


1. Gå till menyraden välj verktyg -> Grupphantering -> Grupphantering.


2. Sök fram önskad grupp och klicka på pilen till höger om gruppen.


3. Välj Hantera grupp och välj mellan dessa alternativ:


    Skicka inloggningsuppgifter till gruppen

    Byt och skicka ut nytt lösenord till alla i gruppen

    Byt endast lösenord för alla i gruppen