För att se hur man lägger till en elev/student till en grupp klicka här