Gruppen behöver vara kopplad till en praktikperiod för att eleverna/studenterna ska kunna se vilka praktikplatser som erbjuds för aktuell praktikperiod och kunna söka dessa. 

Obs. för att gruppen skall kunna kopplas behöver antal kopplade elever i gruppen matcha platsbeställningen, dvs samma antal elever per nivå (årskurs) samt inriktning på programmet (inriktning/program gäller ej Grundskolans elever).

För att se hur man kopplar en grupp i nya praktikplatsen klicka här