I nya versionen av praktikplatsen.se som du når genom att "Växla version" i ditt användarkonto kan du göra följande:


1. Beställa platser

2. Visa dina uppgifter (skolinformation, användarinformation, elevinformation)

3. Lägga till elev till en grupp

4. Gruppimport (läsa in elevfiler)

5. Skapa grupp

6. Koppla grupp

7. Bokningshantering


Nytt! Bokningshantering, Grupphantering och Gruppkoppling finns i gemensam meny "Grupper" (sök plats åt elev, godkänna bokningar, redigera följebrev, byt plats på elev, tilldela plats åt annan elev, koppla till/från elev på en period)


Se filmen som beskriver befintliga funktioner i Nya praktikplatsen - Klicka här