Här hittar du en film som visar hur man hittar information om sina erbjudna platser i nya praktikplatsen: Visa mina erbjudna platser