För att lägga till en handledare, kontaktperson eller platsadministratör på en platsannons gör följande:


1. Ta fram platsannonsen som skall redigeras

2. Klicka på fliken "Behörigheter" och välj "Redigera" till höger3. Välj bland existerande användare utifrån behörighet, eller välj att lägga till ny.  För att lägga till ny klicka på den behörighet som skall läggas till och sök fram namnet. Välj användaren och klicka sedan på "Lägg till" och Spara knappen.Om användaren inte redan finns inlagd, välj "+Skapa och lägg till". Klicka sedan på Spara knappen. Då skapas användaren upp i systemet och kopplas till platsannonsen med den behörighet man har valt.