Du kommer få besked om vilken plats du har fått via e-post eller praktikansvarig på din skola/utbildning. Detta sker ca. 2-3 veckor innan praktikstart.


Behöver du mer hjälp kontakta den personen som är ansvarig för praktiken på din skola/utbildning.