Gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö

Arbetsplatsen och huvudmannen har ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö under praoperioden. Huvudmannen måste säkerställa elevens säkerhet under praoperioden, samt att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö, som uppfyller gällande krav. Enligt Arbetsmiljölagens föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 2012:3 ) ansvarar huvudmannen för skolan för att arbetsgivaren bedömer riskerna på arbetsplatsen innan elever börjar sin prao. Skolan behöver ta del av arbetsplatsens riskbedömning.