Gäller för PRAO:


Vill du byta, ändra eller ta bort din beställda praktikperiod/platsbeställning få du kontakta support@praktikplatsen.se.