Det finns 2 olika sätt att se din platsbeställning;


1. Klicka på meny Översikter

2. Välj Beställda platser och kopplade grupperAlternativt kan du också välja översikten som heter Planeringsöversikt, här visas alla beställningar från Utbildningsanordnare per skolform och program/inriktning, samt antal tillgängliga platser (dvs erbjudna platser från verksamheter/företag) för varje period.


1. Klicka på meny Översikter

2. Välj Planeringsöversikt

3. Filtrera på termin, skolform, program etc.