Närvaron används för att följa upp hur många elever som når upp till kravet på 10 dagars prao i enlighet med den nya skollagen gällande obligatorisk prao. Närvaron uppdateras automatiskt efter er beställda praoperiod. Fylls ett praktikintyg i av praoplatsen uppdateras närvaron efter detta. Du kan när du vill manuellt redigera närvaron för eleverna.

1. För att se och redigera närvaron, logga in på praktikplatsen.se under menyn Verktyg – Närvaro eller följ länken närvaro under Bokningshantering - efter grupp

2. För mer information om närvaro kan du ladda ner Praktikguide grundskolan- för skolpersonal under Dokument i praktikplatsen.se.